Thiên Hoàng Store

Thiên Hoàng Store
033 345 66 77
0793 123456

Chính sách bảo hành

Đăng bởi Thiên Hoàng Store 14/04/2021
Sản phẩm Nguyên Seal:   Máy chính hãng 100% bản Quốc Tế
                                          Áp dụng chính sách bảo hành 12 tháng của Apple
Sản phẩm Like New 99%: Đổi máy mới 35 ngày đầu nếu có lỗi
                                           Áp dụng chính sách bảo hành 6 tháng
                                           Hỗ trợ phần mềm trọn đời
icon_zalod